YASAL

Sorumluluk Reddi

Karaca Global Lojistik’in  www.karacalojistik.com sitesinde yer alan duyurularının, e-bülten sayfalarının, haberlerin içeriğinin ve/veya bu sitede yer alan linkler vasıtasıyla ulaşılan diğer internet sitelerinin, mevzuat duyurularının e-bülten sayfalarının, haberlerin içeriklerinin güncel olmaması, buradaki bilgilerin içeriğinin, yanlış, eksik, hatalı olması sebebiyle Karaca Global Lojistik’nin herhangi bir hukuki sorumluluğu söz konusu değildir. www.karacalojistik.com web sitesi'nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde Karaca Global Lojistik tarafından garanti edilmemektedir.

www.karacalojistik.com web sitesinde yer verilen bilgi haber ve yorumlar genel bilgiler içermektedir.Bunların kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan/dolaylı maddi/manevi menfi/müsbet olası zarar ve masraflardan dolayı Karaca Global Lojistik hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir. Karaca Global Lojistik işbu bilgi haber ve yorumların içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

www.karacalojistik.com web sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekte, İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup ta bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden www.karacalojistik.com web Sitesi'nin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Karaca Global Lojistik 'in yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve Karaca Global Lojistik’e ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HMK madde 193'e uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı Karaca Global Lojistik tarafından beyan ve işbu Karaca Global Lojistik Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.

Karaca Global Lojistik önceden haber vermeksizin mevzu bahis web sitesinde yer alan bilgi ve belgeleri değiştirmek, silmek, ya da geçici veya kalıcı olarak yayınını durdurma hakkına sahiptir.