HAKKIMIZDA

Yönetim Politikalarımız

Karaca Lojistik’te insan merkezli çalışma anlayışının sürdürülebilir başarı elde etmek açısından çok önemli olduğu bilinir. Sürdürülebilir başarı ise müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz  için yarattığımız değerlerin optimumda bütünleşmesi sonucu elde edilir. Hizmet anlayışımız ve çalışma düzenimizde müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin ortak menfaatleri esastır.

Müşterilerimiz en değerli aktiflerimizden biridir ve menfaatleri her zaman en ön plandadır. Karaca Lojistik yönetici ve çalışanları; başarının, müşterilere sunulan hızlı ve kaliteli servis sonucunda ulaşılan bir yol olduğunu iyi bilir. Amacımız müşterilerimize her zaman beklentilerinin üzerinde servis sunabilmektir. Hiçbir geçerli neden iş yoğunluğumuzun servis standardımızı düşürmesine izin veremez.

Kalite Politikamız

Karaca Lojistik'in birinci önceliği, “Müşteri Odaklı” bir vizyon doğrultusunda müşteri memnuniyetini ve güvenliği ön planda tutarak, müşterilerine kusursuz hizmet anlayışıyla güvenilir bir lojistik operasyon süreci yaşatmak, konu malları; yüklenmesi ve boşaltılmasında her türlü kurallara uyarak zamanında, hasarsız ve en ekonomik şekilde müşterinin istek ve beklentileri doğrultusunda sahibine teslim etmek ve sektörde hizmet konusunda KALİTE, HIZ, TECRÜBE ve GÜVEN kavramları ile birlikte anılmaktır.

Karaca Lojistik, sahip olduğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına her koşulda uyacağını ve kalite yönetim sistemleri şartlarını sürekli geliştireceğini taahhüt etmiştir.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi varlıklarımızın güvenliğinin gizlilik bütünlük ve kullanabilirlik koşulları altında sağlanması, iş süreçlerinde etkin, doğru, hızlı ve erişim yetkileri gözetilerek güvenli bir biçimde kullanılması, şirketimizin faaliyetleri için çok önemlidir. Karaca Lojistik bu amaçla ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurmuş ve  her türlü bilgi güvenliği  gereksinimlerini karşılamayı şirket politikası olarak belirlemiştir.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile, Karaca Lojistik’te  iş sürekliliğinin sağlanması ve güvenlik ihlallerinden doğan zararların ve riskin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Bilgi Güvenliği Politikası ve Uygulamaları ile Karaca bilgi varlıklarının, gizlilik (bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması), bütünlük (bilginin yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılması) ve kullanılabilirlik (bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olması) özelliklerinin korunması sağlanacaktır.

Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri Politikamız

Müşteri memnuniyeti politikamızın temelini "Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti" ve "Müşteri Odaklılık" oluşturmaktadır. Bu doğrultuda hedefimiz; müşterilerimizden gelen her türlü görüş, istek ve öneriler doğrultusunda iş süreçlerimizi sürekli iyileştirmek ve müşterilerimiz ile uzun soluklu karşılıklı güvene dayalı ve uzun vadeli ilişkiler kurmak, ilkeli dürüst ve sistemli çalışmamızın sonucunda değerli müşterilerimizin beğeni, övgü ve güvenlerini kazanmaktır.

Karaca Lojistik’te yapılan tüm çalışmalar; şeffaflık, erişilebilirlik, objektiflik, müşteri odaklılık, sürekli iyileştirme, hızlı ve etkin çözümler ve profesyonellik ilkeleri çerçevesinde ele alınır. 

Yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde; 

Müşteri istek ve beklentilerine önem veren Karaca Lojistik, müşteri memnuniyeti ve müşteri şikayetlerini değerlendirme konusunda etkin ölçümlere sahiptir. Oluşturduğu ve uyguladığı müşteri memnuniyeti ve şikayet politikası ile ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetimi Belgesi almaya hak kazanan Karaca Lojistik, attığı her adımda Müşteri Şikayetleri Yönetimi Politikası'nın temel ilkelerini gözeterek azami çabayı göstermektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Karaca Lojistik, çalışanlarının maruz kalabilecekleri potansiyel tehlikeli durumların tanımlandığı, değerlendirildiği, kontrol edildiği ve çalışanlara duyurulduğu daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı öncelikli  iş  hedefi olarak benimsemiştir. Bu kapsamda oluşturduğu politikalar ile ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazanan Karaca Lojistik, sahip olduğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına her koşulda uyacağını ve şartlarını sürekli iyileştireceğini beyan ve taahhüt eder.

Çevre Politikamız

Faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkabilecek çevreye karşı olası zararlı etkileri en aza indirmeye çalışmak, çevreye karşı sürekli değişimi ve gelişimi savunmak şirketimiz Karaca Lojistik yönetimi ve çalışanları için bir şirket politikasıdır.   

Biz, Karaca Lojistik olarak; yöneticilerimiz ve çalışanlarımız ile birlikte çevreyi korumak adına işletmemizde yaptığımız etkin ve başarılı çalışmalarla gerekli politikaları oluşturduk. Çevresel bilince sahip etkin bir çevre yönetim sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Belgesine sahip olduk. Bu kapsamda belgelendirilmesi yapılan ISO 14001 Standardına uygun olarak üzerimize düşenleri yapmaya kararlıyız.