HAKKIMIZDA

Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

Küreselleşmenin etkisi, teknolojik gelişmeler, yönetim anlayışının ve müşteri beklentilerinin değişmesi, yoğun rekabet ortamının varlığı, kurumları kurum felsefelerini stratejik yönetim felsefesine uygun dizayn ederek rakiplerine karşı avantajlar sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaya teşvik etmiştir. 

İşletmeler, içinde bulundukları rekabetçi ortamlardan sıyrılıp uzun ömürlü bir yapıya dönüşebilmek için stratejik yönetim felsefesinin değerleri olan misyon,vizyon ifadelerini işletmelerine değer katan bir yapı olarak görmeye ve kullanmaya başlamışlardır.

Bu değerler içerisinde yer alan vizyon ifadesi, geleceğe yön veren bir değer olarak büyük öneme sahiptir ve işletmeler için hayati önemde bir yer tutmaktadır. Anlamı incelendiğinde, kurumların kendilerinin gelecekte olmasını arzu ettikleri durumun ifadesi olarak tanımlanacağı gibi kurumların gelecekte kendisini nerede göreceğini hayal etmesi olarak da kabul edilebilir. Misyon ise bir kurumun varlık nedenini, kurumun neyi başarmak için var olduğunu diğer bir ifade ile varoluşunu hangi temelde, nelere öncelik vererek, neleri gerçekleştirmeyi amaçlayarak oluşturduğunu açıklamaya yönelik, kuruma bir varoluş bilinci sunma gayretidir. Misyon, kurumların rakiplerine karşı farklarını gösterme, çalışanlarını motive etme, kuruma bir kimlik kazandırma, müşterileri ile iletişim kurma bakımından da ciddi önem arz etmektedir.

Karaca Lojistik'in misyon,vizyon felsefesinin temelinde ''mutlak müşteri memnuniyeti'' vardır. 

Misyonumuz

Dürüstlük ve profesyonellik standartlarını koruyarak, müşteri ihtiyaçlarına odaklı, sürekli değişen ve gelişen lojistik sektörünün tüm değişimlerine ayak uyduran, müşterilerimize mümkün olan en hızlı ve en ekonomik hizmeti veren, çalışan ve müşteri memnuniyetini önemseyen anlayışla tüm müşterilerimizin beklentilerini gerçeğe dönüştürerek güvenlerini kazanmaktır.

Vizyonumuz

Kaliteye tam bağlılık temelinde, eğitilmiş insan gücünü sürekli gelişen yüksek teknoloji ile sentezleyerek bölgede karmaşık ve komplike lojistik sistemlerinin düzgün ve verimli işlemesi için süreç yönetimi hizmeti sunan uluslararası lider bir lojistik hizmet sağlayıcısı olmaktır.

Temel Değerlerimiz

 • Adil, dürüst, disiplinliyiz ve şeffafız. 
 • İnançlara ve farklılıklara saygılı davranırız.
 • Pozitif düşünmeyi esas alırız.
 • Alçak gönüllü, hoşgörülü ve yardımseveriz.
 • Bilimsel metotları ve objektif verileri kullanarak karar veririz.
 • Teknolojiyi etkin kullanırız.
 • Müşteri memnuniyeti odaklıyız. 
 • Takım çalışmasına inanırız.
 • Müşterilerimizi ve insan kaynağını en değerli aktifimiz olarak kabul ederiz.
 • Hedefler koyarak sürekli iyileşme ve geliştirmeyi hedefleriz.
 • Zamanı ve imkânları, doğru ve etkin kullanır, israftan kaçınırız.
 • Yasal ve etik kurallara uyarız.
 • Çevre ve topluma duyarlıyız, 
 • Ülkemize ve insanlığa faydalı olmak için çaba sarf ederiz.