HAKKIMIZDA

Bizi Farklı Kılan Özelliklerimiz

Her işletme, sahip olduğu farklı varlık ve yetenekleri dikkate alarak, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmeyi ve yoğun rekabet ortamında bir adım önde olabilmeyi amaçlar. Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde edebilmek için de, fiyat, kalite, zaman, çeşitlilik ve farklılaştırma gibi stratejilerini önceliklerine göre geliştirip uygulayarak rekabet avantajı sağlamak isterler. Karaca Lojistik'te bu hedeflerini gerçekleştirebilmek için stratejiler belirlemiş ve yapısına en uygun stratejileri, iç ve dış çevre analizleri yaparak tespit etmiş, geliştirmiş ve başarı ile uygulamaya koymuştur.

Bunların arasından özellikle, verilen hizmetin farklı özelliklerini ortaya koyarak, müşterinin hizmetlerde eşsizlik/benzersizlik algılaması üzerine kurulmuş bir strateji olan ''Farklılaştırma Stratejisi'' üzerine ağırlık vermiş ve lojistik sektöründe kendisini farklı bir yerde konumlandıracak kendisini diğerlerinden ayıracak aşağıda sıralanmış özellikleri geliştirmiştir.

 • Tecrübemiz ve bilgi birikimimiz,
 • 7 İlde direk varlığımız
 • Yaygın acente ağımız,
 • Sahne arkası operasyonları bütünüyle üstlenen Uzman Kadromuz,
 • Butik Hizmet  ve Sorumluluk Anlayışımız,
 • İşlerin Kişilere Bağlı Olmadan Sürdürülebileceği, Kurumsal Bilginin Üretildiği, 
 • Geliştirildiği ve Kurum Hafızasına Kazandırıldığı Bir İş Modeli ve Sistemimiz,
 • Teknolojik Altyapımız,
 • Etik İlkeler ve Ahlaki Değerlere Uyumumuz,
 • Hızlı İşlem Sonuçlandırma ve Problem Çözme Yeteneğimiz,
 • Farklı Lokasyonlarda Hizmet Sunma Kabiliyetimiz,
 • Büyük Ölçekli Kuruluşlara Hizmet Sunma Tecrübemiz,
 • Müşterinin işletme maliyetini en aza indiren fiyat politikamız,
 • Doğru Zamanlama İle Çalışan Muhasebe ve Finans Departmanımız.