HİZMETLER

Demiryolu Taşımacılığı
Demiryolu Taşımacılığı

Genel olarak yeraltı kaynakları ile tarım ve orman ürünleri gibi ağır ve hacimli yüklerin aktarımında kullanılan, çevre dostu olduğu bilinen, çoğunlukla devlet tarafından üstlenilen ve yüksek yatırım maliyetleri gerektiren, altyapı yatırımlarından dolayı gereği kadar yaygın olmayan, sunulan sınırlı hizmete rağmen potansiyeli ve önemi günden güne artan demiryolu taşımacılığı, yukarıda bahsi edilen ürünlerin uzun mesafeli taşımalarında çok yüksek maliyetlere katlanılmadan yapılabilecek, uluslararası demiryolu hatlarını kullanarak Avrupa ve Asya’nın her noktasına  kapalı, açık ve özel tip vagonlarla yapılan bir taşımacılık türüdür. Uluslararası kargo gönderimlerinde maliyet ve zaman açısından diğer taşımacılık çeşitlerine göre oldukça avantajlıdır. 

Ulaşımda diğer taşıma yollarının kötü hava koşullarında içine düştüğü durum da göz önüne alındığında sadece belirli yüklerin değil, tüm yüklerin taşınması için demir yollarının daha elverişli hâle getirilmesi gerekliliğini düşünen ve Demiryolu Taşımacılığı’nın gelecekteki önemini ve potansiyelini kavrayan Karaca Lojistik; dünya genelinde sahip olduğu yetkili acente ağı ve yapmış olduğu birçok uluslararası anlaşmalar ile Demiryolu Taşımacılığı Hizmetlerini diğer taşımacılık mod hizmetleri ile entegre ederek müşterilerine maliyet avantajlı, hızlı, güvenli ve bütünleşik bir şekilde sunmaya devam etmektedir.

Karaca Lojistik, yeşil ve temiz taşımacılık türü olan demiryolu taşımacılığını çağın ve ülkenin gerekleri doğrultusunda geliştirmek ve ülkenin toplam taşımacılığı içindeki payını yükseltmek amacıyla 2006 yılında kurulan, demiryolu sektöründe faaliyet gösteren tüm firmaları bir çatı altında toplayarak güçlü bir sivil toplum kuruluşu oluşturmanın çabasını veren Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD)’nin de kurumsal bir üyesidir. Karaca Lojistik; bu üyeliği ile, demiryolu taşımacılığı ile ilgili yurt içinde ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve sektörel birlikteliğin gücünden faydalanmayı hedeflemektedir.

Karaca Lojistik olarak;

  • İhtiyaçlara Özel Ekonomik Tam(Full) Tren Taşımacılığı (Blok Tren Organizasyonları)
  • Yurtiçinde Demiryolu Bağlantılı Liman - Fabrika Taşımaları
  • Açık ve Kapalı Vagon, “Shippersown” ve “Railway owned” Konteyner Taşımaları
  • Türkiye ile Avrupa Ülkeleri Arasında 45’lik Konteynerlerle Multimodal, Kapıdan Kapıya Taşıma Çözümleri
  • Avrupa Bağlantılı Rusya, Baltık Ülkeleri ve BDT Ülkelerine Taşımacılık Hizmetleri
  • İhtiyaca Göre 4 Akslı Vagonlardan, Platform ve Habis Tipi Vagonlara Kadar Geniş Yelpazede Vagon Teminleri
  • Batı ve Orta Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ile Türkiye arasındaki koridorda konvansiyonel vagon yüklemeleri
  • CIS Ülkelerine Multimodal Taşıma Çözümleri
  • Vagon Tahmil, Tahliye ve Elleçleme ve Sağlamlaştırma(Lashing) 

Hizmetlerimizi Tam Zamanlı ve Güvenilir Teslimat Süreleri ile vermekteyiz.