SEKTÖREL HABERLER

SEKTÖREL HABERLER

ÖZET BEYANDA ACENTELERİN TAŞIYICI GÖZÜKMESİ KONULU GGM YAZISI.

Tarih: 20.02.2023

ÖZET BEYANDA ACENTELERİN TAŞIYICI GÖZÜKMESİ KONULU GGM YAZISI.

Gümrükler Genel Müdürlüğü ''Özet Beyanda Acentelerin Taşıyıcı Gözükmesi Hakkında'' konulu, Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı bir yazı yayımladı.

Yazıda bahisle; Gümrükler Genel Müdürlüğüne intikal eden muhtelif raporlarda; deniz yoluyla gelen eşyaya ilişkin bir çok sayıda özet beyanın incelenmesi neticesinde bazı firmaların acente oldukları, gemide bulunan eşya için her hangi bir taşıma sözleşmesi yapmadıkları halde özet beyanı verirken taşıyıcı firma unvanı yerine de kendi unvanlarını yazdıklarının görüldüğü, bu tespitler ışığında ilgili gümrük Müdürlüklerince Gümrük Yönetmeliği’nin Ek:82/45’inci maddesi doğrultusunda Gümrük Kanunu’nun 241’inci maddesine göre usulsüzlük cezası uygulandığının anlaşıldığı ifade edilerek,

  • Acentelerin özet beyan vermesinde mevzuata aykırı bir durum bulunmadığı,
  • Taşıma sözleşmesi bulunması dolayısıyla taşıyıcı sıfatıyla eşyaya ilişkin sorumluluğun üstlenilmesi hali dışında, acentelerin taşıyıcı kutusuna unvanlarını yazmalarının Gümrük Yönetmeliği’nin Ek:82/45’inci maddesi doğrultusunda Gümrük Kanunu’nun 241’inci maddesine göre usulsüzlük cezası gerektiren bir işlem olacağı belirtildi.

İlgili Yazı için lütfen tıklayınız.


Tüm Haberler