SEKTÖREL HABERLER

SEKTÖREL HABERLER

HAVACILIK FAALİYETLERİNDE EMİSYON TAKİBİNE İLİŞKİN ESASLAR BELİRLENDİ.

Tarih: 25.03.2022

HAVACILIK FAALİYETLERİNDE EMİSYON TAKİBİNE İLİŞKİN ESASLAR BELİRLENDİ.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Havacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.Yönetmelikle ulusal ve uluslararası havacılık faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlenmesine, raporlanmasına ve doğrulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. 

Buna göre, uçak işleticisi, yönetmeliğin alt düzenlemelerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde emisyon izleme planını hazırlamakla ve sera gazı emisyonlarını bu plana uygun olarak izlemekle yükümlü olacak. Uygun bulunmayan izleme planlarının eksikliklerinin giderilmesi için aykırılığın durumuna göre en fazla 30 gün ek süre tanınacak.
Pazara yeni giren ve faaliyette olan bir uçak işleticisi, belirlenen karbondioksit emisyon eşik değerlerinden en az birini aşmasından sonraki yıldan itibaren emisyonlarını izlemeye başlayacak. Uçak işleticisi, emisyon eşik değerlerinden en az birinin aşıldığı andan itibaren 3 ay içinde bir emisyon izleme planı hazırlayacak. Yapılan denetimler sırasında düzenlemelere aykırı hususların tespiti halinde, Genel Müdürlük 30 gün içinde uçak işleticisinden mevzuata aykırı hususların giderilmesini isteyecek.Yönetmeliğe ve alt düzenlemelerine uyulmaması, uyum sağlanmadığının tespit edilmesi, aykırılıkların belirlenen süreler içinde giderilmemesi halinde idari para cezası uygulanacak.

Yönetmelik için lütfen tıklayınız.


Tüm Haberler