SEKTÖREL HABERLER

SEKTÖREL HABERLER

BELARUS'A VE RUSYA'YA YAPILACAK TAŞIMALAR İÇİN BİLGİLENDİRME.

Tarih: 10.03.2022

BELARUS'A VE RUSYA'YA YAPILACAK TAŞIMALAR İÇİN BİLGİLENDİRME.

Yapılan duyuruda; Uluslararası karayolu taşımacılığı anlaşmaları ve bu anlaşmalara bağlı olarak imzalanan Protokoller kapsamında Bakanlıkça sağlanan geçiş belgelerinin ülkemiz taşımacılarına dağıtım işlemlerinin, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde yürütülmekte olduğu belirtilmiştir.

Öte yandan, geçiş belgelerinin kullanım durumu ile ilgili, firmalardan/sektör temsilcisi kuruluşlardan gelen talepler ve Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler dikkate alındığında, taşımacıların alternatif güzergahlardan yapacakları taşımaların kolaylaştırılmasını teminen;

• Sarp veya Aktaş veya Türkgözü Sınır Kapılarından çıkış yaparak Belarus'a yapılacak taşımalar için (BY8) Gürcistan-Rusya-Belarus ve (BY9) Gürcistan-Azerbaycan-Rusya-Belarus güzergahlarının eklenmesinin,

• Rusya ikili geçiş belgelerinin sadece yükün tamamı Rusya varışlı taşımalara tahsis edilmesinin,

uygun bulunduğu bildirilmiştir. Söz konusu Yönerge'nin 6 ncı maddesi ile 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince uygun görüldüğü belirtiltilerek gereğinin buna göre ifası istenmiştir.

Duyuru için tıklayınız.


Tüm Haberler