SEKTÖREL HABERLER

SEKTÖREL HABERLER

YURT DIŞINDAN GELEN KARGOLARA EK VERGİ KONULDU.

Tarih: 15.03.2022

YURT DIŞINDAN GELEN KARGOLARA EK VERGİ KONULDU.

Buna göre; yurt dışından posta veya kargo yoluyla gönderilen fiyatı 150 euroyu geçmeyen ticari olmayan ürünlerden Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na tabi eşya listesinde yer alması durumunda yüzde 20 ek vergi alınacak. Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden posta veya kargoyla gelecek ticari olmayan eşyanın gümrük vergisi yüzde 10 arttı.Söz konusu ürünlerin diğer ülkelerden gelmesi durumunda ödenecek maktu vergi yüzde 20’den yüzde 30’a çıkarılırken,ÖTV kanununa ekli (4 sayılı listede) yer alan eşya olması halinde bu vergi oranlarına ilave olarak yüzde 20 vergi daha tahsil edilecek.

4458 sayılı gümrük kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin esasları belirleyen kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararına göre, bu kapsamda söz konusu eşya için ödenecek tek ve maktu gümrük vergisinde değişiklik yapılmadı.

Kararda aşağıdaki ifadelere yer verildi:

“Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 Avro’yu geçmeyen eşya ile kıymeti bin 500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden;

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde %18,

b) Diğer ülkelerden gelmesi halinde %30,

c) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave %20, oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.”

Bu limitler dahilinde getirilecek eşyanın brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekiyor. Kararla, karar kapsamına 1,500 Euro’yu geçmeyen ilaç gönderileri de eklendi.

KİTAP GÖNDERİLERİ İÇİN GÜMRÜK VERGİSİ ALINMAYACAK

Karara göre, posta ve kargo ile gerçek kişilere gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen kıymeti bin 500 euro’yu geçmeyen kişisel kullanıma ait kitap veya benzeri basılı yayınlar için uygulanacak maktu gümrük vergisi sıfır olacak.

Bu kapsamda tüzel kişilere gelen ve kıymeti 22 euro’yu geçmeyen eşyanın değeri üzerinden yukarıda belirlenen maktu vergiler tahsil edilecek.

Parasal kıymeti bin 500 euro’yu geçmemek üzere yolcu beraberinde gelen sigara, alkollü içki, kozmetik, gıda ürünlerin dışında kalan ve değeri 430 euro, 15 yaşından küçükler için ise 150 euro’nun üzerinde olan eşya üzerinden belirlenen maktu vergiler alınacak.

BİLGİ EDİNMEK VE TEST AMAÇLI GETİRİLEN EŞYAYA VERGİ MUAFİYETİ

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararda belirtildiğine göre, bilgi edinme veya endüstriyel ya da ticari araştırma amaçlarına yönelik, nitelikleri veya diğer teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşyaya vergiden muaf olacak.

Yurt dışından Türkiye’ye tıbbi araştırma amacıyla gönderilen biyolojik materyaller de bu kapsamda değerlendirilecek. Ancak bu materyallerin Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış tıbbi laboratuvar ve genetik merkezler adına gönderilmiş olması gerekiyor.

MİLLİ SAVUNMA VE İÇ GÜVENLİK HİZMETİNDE KULLANILACAK ARAÇLAR 10 YL BOYUNCA SATILAMAYACAK

Kararla, milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulacak motorlu araçların, beyannamenin tescil tarihinden itibaren 10 yıl geçmedikçe gümrük vergileri tahsil edilmeden satışının yapılmayacağına hükmedildi.

10 yıl sonrasında ise söz konusu araçların satışında gümrük vergisi aranmayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan haber için tıklayınız.


Tüm Haberler